Lås i Munksjöstaden!

Vi håller just nu på att färdigställer ett låssystem till Munksjöstaden Kv 11 i Jönköping. Ett kvarter bostäder i den fortsatta utvecklingen av Munksjöstadens helhet.